Till startsidan
Till Specialpedagogiska skolmyndigheten

Lartecken.se stängs ner 2017-12-31

Webbplatsen lartecken.se stängs ner 2017-12-31. Läromedlen Mitt hem, Vägen mot språken och Vardagskommunikation har uppdaterats och återfinns på spsm.digitecken.se.