Kursöversikt / Smitta & smittspridning / Det specifika immunförsvaret Skriv ut Skriv ut

 

Mål Studieenhet 3
Litteraturtips
Tester
Studiearbete
Nyckelord
Teckenspråks-
visning

Det specifika immunförsvaret

 

Vid större angrepp av mikroorganismer träder det specifika immunförsvaret in. Lymfocyterna har en unik egenskap att genast känna igen ämnen som inte tillhör kroppen (antigen = smittämne). När dessa kommer in i kroppen bildas antikroppar som binder sig till antigenet. Genom fagocytos kan de märkta antigenerna dödas.

Immunisering

Vid immunisering stärks kroppens egna försvarskrafter mot sjukdomar. Immunisering kan ske på två sätt:

- aktiv immunisering
- passiv immunisering

Vid passiv immunisering tillför man kroppen redan färdiga antikroppar. Immuniteten inträder snabbt men är i regel kortvarig. Modern överför antikroppar till fostret som ett skydd för barnet under den första tiden. Genom bröstmjölken vid amning överförs också antikroppar till det nyfödda barnet. Gammaglobulininjektionen, som ger ett ca 3 månader långt skydd mot gulsot (hepatit A), är färdiga antikroppar som tillförs kroppen.

Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004